Expresné zadanie prekladu

Vážený klient, pre expresné zadanie prekladu, prosíme, zadajte všetky nižšie uvedené údaje. Po obdržaní tejto objednávky Vás budeme telefonicky kontaktovať. Objednávku môžete vyplniť aj v prípade, že máte záujem len o vyhovotenie predbežnej cenovej kalkulácie prekladu – v tom prípade, to uveďte v časti Poznámka objednávateľa. Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Počet strán originálneho dokumentu nemusí zodpovedať počtu normostrán vyhotoveného prekladu.
Počet normostrán prekladu je známy až po jeho vyhotovení.
1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier.
Činnosť úradných prekladateľov a ceny úradných prekladov upravuje zákon č. 491/2004 Z.z.

neúradnýúradný

OBJEDNÁVATEĽ
Fyzická osoba: (všetky údaje sú povinné)

Firma: (všetky údaje sú povinné)

Zaslaním internetového formulára udeľujem v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov tu poskytnutých prevádzkovateľovi PhDr. Ivana Matisková, Vyšná Šebastová 315, Prešov, 080 06, IČO: 439 93 605, DIČ: 1045534391, podnikajúcemu na území Slovenskej republiky ktorý je považovaný za prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje zákazník súhlas aj na spracovanie iných ním poskytnutých údajov, nemajúcich charakter osobných údajov.