Pre maturantov

Nenechaj nič na náhodu

Doučovanie  pre maturantov

Nenechaj nič na náhodu a priprav sa na maturitu z cudzieho jazyka na individuálnom doučovaní pre maturantov, alebo vytvor so svojimi spolužiakmi malú študijnú skupinu (max. 3 študenti).

  • doučovanie bude prebiehať v dňoch a v čase,
    ktorý ti bude vyhovovať,
  • pripravíš sa na písomnú časť maturitnej skúšky (riešením typizovaných úloh ako v maturitných testoch – počúvanie s porozumením, gramatika, tvorba slov, čítanie s porozumením, písanie), otestuješ sa na maturitných testoch z predchádzajúcich rokov,
  • pripravíš sa na ústnu časť maturitnej skúšky (budeš ovládať všetky maturitné témy a súvisiacu slovnú zásobu).
  • ujasníš si všetky slovesné časy, gramatické javy a zlepšíš sa v konverzácii,
  • všetky študijné materiály dostaneš zdarma.